• شناسه DOR : 20.1001.3.W6FHT00=.2022.11.15.1.2
  • کد DOR : 213578dfgdg
  • حوزه موضوعی : فنی و مهندسی, مهندسی ابزاردقیق و اتوماسیون صنایع نفت
  • کلمات کلیدی : "طراحی و ساخت، برد الکترونیکی ، دریچه های Skilmatic"
محل لازم برای ایده

اینحانب موفق به طراحی برد های الکترونیکی مشابه با نیاز مورد نظر شده ام. وآمادگی دارم سیستم طراحی شده خود را با ویژگی های بردهای الکترونیکی مورد نظر تطبیق داده و در کمترین زمان ممکن طراحی و تامین کنم.

جدول زمانی
1

1401/08/24ثبت اولیه

2

1401/08/30تایید دبیرخانه نان