• شناسه DOR : 20.1001.3.WJFHT00=.2022.11.17.1.1
  • کد DOR : 213578dfgdg
  • حوزه موضوعی : علوم بهداشت, مهندسی پزشکی
  • کلمات کلیدی : تخت بیمارستانی،تخت ثابت،تخت اتوماتیک
  • سطح MRL : امکان‌سنجی
  • خروجی مورد نظر:
  • گروه/های هدف:
محل لازم برای ایده

در این طرح ما میتوانیم تخت های بیمارستانی موجود را با افزودن یک گجت به تخت جفت شونده برقی یا بادی بنا به درخواست آن سازمان تبدیل کنیم. این تخت دارای ثبت اختراع بوده و کمک شایانی به پرستاران و پزشکان عزیز میکند

جدول زمانی
1

1401/08/26ثبت اولیه

2

1401/08/30تایید دبیرخانه نان