• شناسه DOR : 20.1001.3.T2PHT00=.2023.09.17.1.9
  • حوزه موضوعی : کشاورزی و منابع طبیعی
  • کلمات کلیدی : گردشگری، کشاورزی، خلاق
محل لازم برای ایده

ارزش اصلی (Core Value) محصول/خدمت خود را در یک پاراگراف توضیح دهید. نسل سوم گردشگری به عنوان گردشگری خلاق مطرح شده است در این نوع از گردشگری زمینه کسب تجربه ای متفاوت برای گردشگران ایجاد خواهد شد. در کشورمان برداشت بسیاری از محصولات کشاورزی همچون میوه های درختی، بوته ای، صیفی ها، گیاهان دارویی و ...به شکل دستی و غیرمکانیزه انجام می شوند که هزینه کارگری زیادی را به باغداران تحمیل می کنند به طوری که گاهی از کاشت یا حتی برداشت محصول صرفنظر می کنند. تور گردشگری برداشت محصول با ابزارهای خودساخته، تجربه کشف راه حل های ساده و خلق ابزارهای خلاقانه و غیرپیچیده و در ادامه تجربه لذتبخش برداشت محصول در یک فضای طبیعی و روستایی و در قالب کار گروهی و رقابتی را فراهم می نماید. در این تور گردشگران و در طرف دیگر جامعه محلی و کشاورزان از کالاها و خدمات یکدیگر منتفع می شوند. گردشگران که می توانند از گروه های سنی مختلف باشند تجربه ای خاص و منحصر بفرد را در کنار شکوفایی استعدادهای خود خواهند داشت و کشاورزان می توانند ضمن ایجاد تجربه ای خاص و منحصر بفرد برای گردشگران، از توان جسمی و فکری و راه حلها یا ابزار خلاقانه آنها و کار گروهی ایشان در برداشت محصول استفاده کنند و همچنین بخش از محصولات خود را بدون واسطه عرضه کنند و به فروش رسانند. راهنمایان تور وظیفه هدایت گردشگران در رسیدن به ایده های مناسب و سپس ساخت ابزارهای خودساخته و کاربرد آنها را برعهده دارند و در صورت عدم ارایه ایده های مناسب از سوی گردشگران، می بایست راه حلهایی را از قبل آماده نموده و گردشگران را بر اساس آنها راهنمایی نمایند. با توجه به تداوم فعالیتهای کشاورزی در هر سال و هر فصل و در مناطق مختلف کشور و همچنین وجود فعالیتهای دیگر کشاورزی به جز برداشت، در صورت فراهم آوری زمینه مناسب برای گردشگران داخلی و خارجی، می توان امکان توسعه این کسب و کار را انتظار داشت. همچنین در صورت تامین غذا و محل اسکان از سوی کشاورزان در ازای فعالیت گردشگران می توان تورهای ارزان قیمت و حتی رایگان را نیز طراحی نمود. در صورت توسعه این تورها تهیه یک سکوی مجازی برای بهم رسانی گردشگران و کشاورزان با در نظرگیری ملاحظات حقوقی قابل بررسی است. اینجانب علاوه بر عضو هیات علمی رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران دارای کارت راهنمای گردشگری نیز هستم. ضمنا ایده به شکل محدود در یکی از باغات مرکبات شهرستان عباس آباد مازندران اجرا شده است.

جدول زمانی
1

1402/06/26ثبت اولیه

2

1402/06/27تایید دبیرخانه نان

3

1402/07/04عدم تایید توسط نیازپرداز