• شناسه DOR : 20.1001.3.1EQHT00=.2023.11.18.1.2
 • حوزه موضوعی : فنی و مهندسی, مهندسی محیط زیست, آب و فاضلاب
 • کلمات کلیدی : صنایع پایین دستی، کاربرد مس، مس سرچشمه، مواد شیمیایی، صنایع شیمیایی، کامپوزیت مس، ضدعفونی کننده، تصفیه فاضلاب، نانو مواد.
 • سطح MRL : نمونه اولیه
 • خروجی مورد نظر:
 • وضعیت
   
  پارسا: پایان پارسا >
 • تاریخ دفاع: 1401/11/30>
 • نمره : 18.5 >
 • گروه/های هدف:
محل لازم برای ایده
مستندات ایده
 • پارسا
آدرس های وب مربوط به ایده

امروزه بحث استفاده از فرآیندهای نوین در تصفیه آب و فاضلاب بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در بین استفاده از فرآیندهای غشایی به منظور تصفیه پساب می‌تواند راهکار عملی در تصفیه پساب باشد. اگرچه فرآیندهای غشایی در تصفیه آب عملکرد بسیار مناسبی دارند، اما بحث گرفتگی در سطح غشا چالش اساسی است که در یک دهه‌ی اخیر مورد توجه بوده است. برای این منظور استفاده از نانو مواد معدنی به‌عنوان افزودنی می‌تواند عملکرد غشا را از نظر نفوذپذیری آب، پس‌زنی، آب دوستی، ویژگی ضد گرفتگی، استحکام مکانیکی، پایداری حرارتی و شیمیایی در فرآیند جداسازی غشا بهبود بخشد. در این میان، نانو مواد CuO به دلیل خواص شیمیایی و فیزیکی منحصر به فرد دارای مزایای بسیاری از جمله سمیت کم، پایداری حرارتی بالا، هزینه تولید کم و آسان در مقایسه با سایر اکسیدهای فلزی دارد. مطالعات انجام شده نشان میدهد که ترکیب نانوذره CuO با ساختار نیمه‌کریستالی پلیمر PVDF سبب بهبود خواص آبدوستی و فاز β در ساختار غشا می‌شود. نتایج ارزیابی‌ها نشان داد که میزان آبدهی و پسزنی غشا نانو کامپوزیت CuO به ترتیب LMH 357 و 96 % بوده است. زاویه تماس در سطح غشا اصلاح شده 59 درجه بوده است که نسبت به نمونه شاهد 25% خواص آبدوستی سطح آن افزایش داشته است. همچنین، میزان ریکاوری غشا نانو کامپوزیت CuO در حدود 83 % بود که نشان‌دهنده تاثیر خواص ضد باکتری این نانوذره می‌باشد. غشا کامپوزیت PVDF/CuO در گندزدایی و تصفیه فاضلاب راندمان عملکردی بالایی دارد؛ غشای کامپوزیتی CuO در حذف کدورت، جامدات معلق و کلیفرم‌ها راندمان بالای 99 درصد داشته است. همچنین در حذف ترکیبات آلی، شاخص‌های COD و BOD به ترتیب 8/94%، 7/90% راندمان حذف در خروجی غشا نشان دادند. غشا نانو کامپوزیت PVDF/CuO در بحث تصفیه پذیری به نسبت فرآیند متداول عملکرد بهتری داشته است که می‌تواند در کاهش هزینه‌های اجرایی، فضای عملیاتی مورد نیاز و مصرف مواد شیمیایی مؤثر باشد و به عنوان جایگزین فرآیندهای متداول مورداستفاده قرار گیرد.

اینجانب دانش آموخته دکتری مهندسی محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی، در بحث سنتز و ساخت نانو ذرات CuO مطالعات گسترده ای انجام دادم. همچنین بنده موفق به تولید انواع نانو ذرات CuO با خواص فیزیکی متفاوت شدم که منشا آن تغییر مورفولوژی و ساختار آنها بوده است. نتایج دستاوردهای اینجانب در قالب مقالات معتبر در نشریات بین المللی به چاپ رسیده است.مطالعات اینجانب نشان داد که نقش ساختار نانو ذرات CuO تا چه حد می تواند در خواص ضد باکتریایی و تصفیه گری تاثیر گذار باشد که نتیجه این مطالعات در مجله Chemosphere کشور انگلستان (IM=8.8) به چاپ رسیده است.

جدول زمانی
1

1402/08/27ثبت اولیه

2

1402/08/29تایید دبیرخانه نان

3

1402/08/30تایید توسط نیازپرداز

4

1403/09/28زمان تخمینی مورد نیاز