• شناسه DOR : 20.1001.3.KPN1T00=.2023.05.24.1.6
  • حوزه موضوعی : علوم پایه, شیمی, فیتوشیمی
  • کلمات کلیدی : نانونیوزوم، حلال فوق بحرانی، عصاره گیاهان دارویی
محل لازم برای ایده
مستندات ایده
  • پروپوزال.pdf

یکی از راه های موثر برای انتقال دارو به بدن کپسوله کردن داروها و افزودنی های غذایی فعال بیولوژیکی است. عصاره ها در حضور اکسیژن، نور و دما ناپایدارند و در معرض تغییرات اکسیداتیو هستند. با کپسوله کردن عصاره ها و فعالیت بیولوژیکی آنها در سیستم های کلوییدی مختلف مانند میکروکپسول ها، نانومیکرو امولسیون ها و لیپوزوم ها میتوان آنها را حفظ کرد(6). در این پژوهش سعی شده روی تعدادی از گونه های گیاهی مانند هندوانه ابوجهل ،استبرق که دارای ترکیبات پلی فنولی ،آنتی اکسیدانی ، فلاونوییدی و ... که( جزء ترکیبات ضد سرطانی هستند)، تحقیق شود. در این تحقیق تلاش داریم عصاره گیری را از گیاهان ضد سرطان مذکور به روش استخراج با کمک حلال فوق بحرانی استخراج کنیم که راندمان بالا داشته باشد و در نیوزوم نگهداری کنیم که پایداری آن افزایش دهد و بعد خواص ضد سرطانی این گیاهان را بررسی کنیم.

جدول زمانی
1

1402/03/03ثبت اولیه

2

1402/03/03تایید دبیرخانه نان