• شناسه DOR : 20.1001.3.NAPHT00=.2023.09.07.1.9
 • حوزه موضوعی : علوم انسانی, کارآفرینی, کسب و کار جدید, گردشگری, سازمانی, توسعه, تعلیم و تربیت
 • کلمات کلیدی : مدل کسب و کار، آموزش کار آفرینی، مدارس ابتدایی
 • سطح MRL : طرح
 • خروجی مورد نظر:
 • وضعیت
   
  پارسا: پایان پارسا >
 • تاریخ دفاع: 1394/10/06>
 • نمره : 19.60 >
 • گروه/های هدف:
محل لازم برای ایده
مستندات ایده
 • پیشنهاد نامه

همانطور که می دانید باید طراحی و تولید بازی های آموزشی مناسب صنایع کشور، حکمرانی آموزشی و مدارس داخلی، توسط متخصصین این حوزه جهت تعریف یک ساختار مستمر انجام پذیرد تا اینکه به نقطه عمل برسد و همچنین مستلزم ارایه مفهوم و محتوای اصلی بازی است تا با یک سناریوی مبتنی بر مولفه های مدلسازی و رعایت استانداردهای قابل پذیرش مجامع داوری، جهت ورود به تولید اولیه محیا شود و در نهایت با اجرای آزمایشی در مدارس انتخاب شده، با مشاهده گری و انجام اصلاحات نهایی، برای گرفتن اعتبارنامه از نهاد های آموزشی جهت ارایه به جامعه مخاطب آماده شود.

هدف طرح آیریک با توجه به اینکه طرح مورد نظر آیریک دارای ثبت "حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان" می باشد تصمیم دارد ادامه کار را به شکل محصول محور با طراحی بسته های مسیولیت های اجتماعی برای سازمان ها و شرکتها جهت انتقال مبانی کارآفرینی از طریق بازی به دانش آموزان برای سنین زیر سیزده سال و خاص مقطع ابتدایی، داشته باشد.

جدول زمانی
1

1402/06/16ثبت اولیه

2

1402/06/18تایید دبیرخانه نان

3

1403/06/17زمان تخمینی مورد نیاز