• شناسه DOR : 20.1001.3.JPN1T00=.2023.05.23.1.4
  • حوزه موضوعی : فنی و مهندسی, مهندسی مکانیک
  • کلمات کلیدی : توربین بادی، سامانه، انرژی باد
محل لازم برای ایده

یکی از انرژی‌های تجدیدپذیر که در اکثر نقاط جهان می‌توان بکار برد، انرژی باد می‌باشد. به نحوی که از انرژی باد می‌توان هم در خشکی (مناطق شهری و روستایی) و هم دریا استفاده کرد. با توجه به پتانسیل انرژی باد در مناطق مختلف، انتخاب و طراحی صحیح توربین باد مناسب و طراحی صحیح مزارع بادی از اهمیت خاصی برخوردار است. استفاده از توربین‌های باد مقیاس کوچک در مناطق شهری به‌دلیل ابعاد کوچکتر نسبت به توربین‌های باد صنعتی و همچنین هزینه راه اندازی و تعمیر و نگهداری کمتر، مناسب می‌باشد. توربین‌های باد در دو نوع، محور عمودی( VAWT) و محور افقی( HAWT) ساخته می‌شوند که با توجه به شرایط محیطی و سرعت جریان باد، در مناطق مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف گیری بازار 1) از این محصول در چه مکان‌هایی میتوان استفاده کرد؟ • دکل های حفاری و نفتی واقع در دریا (Off-Shore) و خشکی (On-Shore) • برق دهی اضطراری به مناطق زلزله زده و بحران زده با توجه به امکان حمل و نصب آسان این تجهیز • انتقال سیستم به مناطق جنگ زده و مناطق دور دست • برق دهی به جزایر و مناطق مسکونی دور افتاده • صنایع پر مصرف برقی به منظور کاهش نیاز به برق شبکه • اماکن عمومی شامل 1) برق دهی به دوربین ها و چراغ های ترافیکی و راهنمایی و رانندگی 2) تامین برق و روشنایی اتوبان های درون شهری و برون شهری با استفاده از باد حاصل از عبور وسایل نقلیه 3) نصب در مناطق مختلف شهری مانند پیاده‌روها به منظور کاستن بار مصرفی از شبکه توزیع برق. • منازل مسکونی • روشن نگه داشتن سیستم های مدار بسته، دستگاه های بخش CCU و ICU در بیمارستان ها، تجهیزات حساس مراکز نظامی مانند رادارها و... در صورت نبود و یا قطع موقت برق شهری.

جدول زمانی
1

1402/03/02ثبت اولیه

2

1402/03/03تایید دبیرخانه نان

3

1402/03/06تایید توسط نیازپرداز