• شناسه DOR : 20.1001.3.2AQHT00=.2023.11.20.1.1
 • حوزه موضوعی : فنی و مهندسی, مهندسی کامپیوتر, هوش مصنوعی و رباتیکز
 • کلمات کلیدی : موتور جستجو، پردازش متن، پایگاه های داده رابطه ای، الگوریتم کارا
 • خروجی مورد نظر:
 • وضعیت
   
  پارسا: پس از تصویب پیشنهادیه >
 • تاریخ قبولی: 1401/12/22>
 • گروه/های هدف:
محل لازم برای ایده
مستندات ایده
 • فرم پروپوزال.pdf
آدرس های وب مربوط به ایده

با توجه به گسترش دنیای وب، داشتن سامانه جستجوگر کلیدواژگان بهینه امری ضروری می باشد. کاربران موتورهای جستجو پیشرفته همچون گوگل، به وارد کردن کلیدواژگان برای جستجو و یافتن بهترین پاسخ مدنظر بدون وارد کردن اطلاعات اضافی عادت کرده اند. پیش تر در حوزه پژوهشی بازیابی اطلاعات، جستجوی کلیدواژگان در مستندات موردتوجه قرار گرفته است و امروزه باتوجه به اینکه اطلاعات در پایگاه داده ذخیره و از آن بازیابی می شود، جستجوی کلیدواژگان از پایگاه داده های رابطه ای به عنوان مساله باز مطرح شده است. در حال حاضر، پیش نیاز یافتن بهترین پاسخ ها از پایگاه داده، آگاه بودن از مدل رابطه ای موجود و داشتن مهارت در نوشتن دستورات موردنیاز به منظور بازیابی اطلاعات از پایگاه داده (برای نمونه زبان SQL)، می باشد. این درحالی است که امروزه نیاز است کاربران بتوانند از یک پایگاه داده به آسانی با وارد کردن تنها چند کلیدواژه، بهترین پاسخ های مرتبط را بازیابی نمایند. از جمله چالش های این زمینه پژوهشی حل ابهام های موجود در یافتن بهترین پاسخ ها به ازای کلیدواژگان ورودی می باشد.

جدول زمانی
1

1402/08/29ثبت اولیه

2

1402/08/29تایید دبیرخانه نان

3

1402/09/06تایید توسط نیازپرداز

4

1404/02/30زمان تخمینی مورد نیاز