• شناسه DOR : 20.1001.3.NEPHT00=.2023.09.07.0.3
 • حوزه موضوعی : علوم انسانی, کارآفرینی, گردشگری, تعلیم و تربیت
 • کلمات کلیدی : بازی، کارآفرینی
 • سطح MRL : طرح
 • خروجی مورد نظر:
 • وضعیت
   
  پارسا: پایان پارسا >
 • تاریخ دفاع: 1394/10/06>
 • نمره : 19.60 >
 • گروه/های هدف:
محل لازم برای ایده
مستندات ایده
 • پیشنهاد نامه

منظور از آموزش کارآفرینی در این طرح، تمرکز بر زیرساخت های نرم کارآفرینی با ایجاد ویژگی ها و رفتارهای کارآفرینانه در دانش آموزان در کنار تمرکز بر مهارت تولید در اولویت بعدی است که این امر با یک رویکرد جامع بر توسعه اکوسیستم آموزش کارآفرینی کودک می باشد در واقع ارایه یک محصول بازی وار قابل استفاده در اردو مبتنی بر مفاهیم کارآفرینی استخراج شده از کتاب رسمی برنامه آموزش و پرورش به متولیان موجود در صنعت که در نقش اسپانسر و تامین کننده مالی ملزومات آموزشی جهت مشارکت آنان در زنجیره ارزش آموزش های کارآفرینی کودک در قالب مسیولیت اجتماعی سازمان ها و شرکت ها می باشد.

جدول زمانی
1

1402/06/16ثبت اولیه

2

1402/06/18تایید دبیرخانه نان

3

1403/06/17زمان تخمینی مورد نیاز