• شناسه DOR : 20.1001.3.ZAQ1T00=.2023.11.14.1.9
  • حوزه موضوعی : فنی و مهندسی, مهندسی مکانیک, طراحی کاربردی
  • کلمات کلیدی : صنایع پایین دستی، کاربرد مس، مس سرچشمه، انرژی نو، باتری، فویل مسی، ورق مسی
محل لازم برای ایده

باتری یون‌لیتیم یک سلول الکتروشیمیایی است که در خودروها، دوربین‌های دیجیتال، کامپیوترها، ساعت‌ها و ... استفاده می‌شود. باتری های یون‌لیتیم به دلیل وزن سبکشان در بسیاری از دستگاه‌های الکتریکی مانند گوشی‌ها، پخش‌کننده‌های MP3، لپ تاپ‌ها و ... مورد استفاده قرار می‌گیرند. این باتری ها قابل شارژ هستند و در مقایسه با سایر باتری ها دارای چگالی انرژی بالایی هستند که تقریباً دو برابر انرژی قابل دسترسی از باتری های نیکل-کادمیم است. در مقایسه با نسل‌های قدیمی‌تر باتری ها یعنی باتری نیکل–کادمیم و باتری نیکل– هیدرید فلز، باتری های یون‌لیتیم، وزن و حجم سبک‌تری حدود 3 تا 5 برابر دارند. مقدار انرژی ذخیره شده در باتری ها در واحد حجم، مقدار بالایی است و نوع انرژی ذخیره شده در آن‌ها از نوع انرژی الکتروشیمیایی است. این، نوعی انرژی الکتریکی است که از مواد شیمیایی از طریق واکنش‌های شیمیایی ناشی می‌شود. از دست دادن انرژی نیز به آرامی رخ می‌دهد. علاوه بر موارد ذکر شده، مطالعات نشان داده است که اﺳﺘﻔﺎده از باتری های ﻳﻮﻧﻲ ﻟﻴﺘﻴﻤﻲ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻢ ﺑﻮدن اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی قابل شارژ دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ. همچنین، تخصیص جوایز نوبل در سال‌های اخیر نشان دهنده اهمیت این موضوع در علم و صنعت روز می‌باشد.

جدول زمانی
1

1402/08/23ثبت اولیه

2

1402/08/24تایید دبیرخانه نان

3

1402/08/27تایید توسط نیازپرداز