• شناسه DOR : 20.1001.3.0AQHT00=.2023.11.15.1.1
  • حوزه موضوعی : فنی و مهندسی, مهندسی مکانیک, تبدیل انرژی
  • کلمات کلیدی : صنایع پایین دستی، کاربر مس، مس، صنعت ساختمان ، سیستم آبرسانی، نورد لوله، مس سرچشمه
  • سطح MRL : ایده
محل لازم برای ایده

در فرآیندهای صنعتی و تجاری، تبدیل بخار آب به حالت مایع یکی از مراحل حیاتی است. این تبدیل از طریق کندانسورهای هوای خنک تحت خلاء انجام می‌شود. کندانسورهای هوای خنک تحت خلاء از اصول فیزیکی گازها بهره می‌برند. هنگامی که بخار آب با گرمای زیاد به کندانسور وارد می‌شود، گرمای اضافی به وسیله هوا خنک شده و بخار به حالت مایع تبدیل می‌شود. این فرآیند در فشار پایین و تحت خلاء انجام می‌شود، که باعث افزایش کارایی و سرعت تبدیل به مایع می‌شود. با توجه شرایط کاهش منابع آب ایران و از جهتی جلوگیری از هدر رفت آب در کولینگ تاور های متصل به کندانسور های آب خنک، بهترین جایگزین کندانسور های هوا خنک تحت خلاء می باشد. استفاده از مس با توجه به انقال حرارت بالای آن و از طرفی افزایش سطح و سرعت عبور هوا میتواند تبدیل فاز گاز به مایع را بدون استفاده از مایع واسط انجام دهد. که این امر از طرفی موجب صرفه جویی در مصرف انرژی، افزایش راندمان و همچنین مانع هدر رفت آب می شود.

جدول زمانی
1

1402/08/24ثبت اولیه

2

1402/08/29تایید دبیرخانه نان

3

1402/08/30تایید توسط نیازپرداز