• شناسه DOR : 20.1001.3.QPPHT00=.2023.09.13.1.6
  • حوزه موضوعی : فنی و مهندسی, مهندسی مکانیک, تبدیل انرژی
  • کلمات کلیدی : امحاء واستحصال انرژی
  • سطح MRL : امکان‌سنجی
  • خروجی مورد نظر:
  • گروه/های هدف:
محل لازم برای ایده
مستندات ایده
  • پیشنهاد نامه

با افزایش روزافزون جمعیت در سرتاسر جهان، توسعه اقتصادی و ازدیاد شهرنشینی، تولید زباله شهری به شکل چشمگیری در حال افزایش است، به‌عنوان‌مثال میزان تولید زباله جامد شهری جهانی در سال 2017 معادل 01/2 میلیارد تن بوده است و این مقدار برای سال 2050 برابر 40/3 میلیارد تن برآورد می‌گردد که رشدی فزاینده را نشان می‌دهد.(Roy, et tal. 2022) عدم مدیریت پایدار پسماند شهری منجر به تاثیرات نامساعد زیست‌محیطی از جمله افزایش میزان تولید گازهای گلخانه‌ای خواهد شد. از سوی دیگر بحران انرژی یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که امروزه جوامع مختلف با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در حال حاضر حدود 81% از نیاز انرژی جهان از منابع فسیلی (شامل نفت، زغال‌سنگ و گاز) تامین می‌شود . (Arumugam, et tal. 2019) باتوجه‌به محدود بودن منابع فسیلی جهان و تاثیرات زیست‌محیطی مخرب آن‌ها، سیاست‌گذاران در سرتاسر جهان به دنبال استفاده از منابع تجدیدپذیر و پایدار انرژی هستند. تکنولوژی‌های تبدیل پسماند به انرژی می‌توانند پاسخی به این نیاز باشند. مدیریت پایدار پسماند جامد شهری، می‌تواند برطرف‌کننده دو معضل بزرگ مطرح شده باشد، اما وجود رویکردهای مختلف و تکنولوژی‌های متعدد در این حوزه، یافتن ساختاری بهینه را به امری دشوار بدل می‌کند (Abbasi, et tal. 2022). از سوی دیگر، نیاز به ایجاد و توسعه چهارچوبی منسجم جهت ارزِیابی عملکرد زیست‌محیطی تکنولوژی‌های مختلف تبدیل زباله به انرژی وجود دارد. (Rizwan, et tal. 2022) همچنین سیستم مدیریت پایدار پسماند جامد شهری باید شامل تمام فرایندهای این زمینه (شامل جمع‌آوری، حمل‌ونقل و اعمال تیمارهای مناسب) باشد (Li, et tal. 2022) . باتوجه‌به موارد برشمرده شده نیاز به بررسی جامع سیستم مدیریت پسماند شهری در حوزه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و انرژی با دخالت‌دادن تمامی فرایندهای حوزه مدیریت پسماند (جمع‌آوری پسماند، حمل‌ونقل آن و اعمال پیش تیمارها و تیمارهای مناسب بر روی آن) و تشکیل ابرساختار مدیریت پایدار پسماند جامد شهری به‌روشنی احساس می‌شود. همچنین بررسی تاثیرات اجتماعی - اقتصادی و زیست‌محیطی سناریو های منتخب بر سایر سیستم‌ها به کمک ارزیابی چرخه زندگی استنتاجی و استانداردهای مربوط به آن ضرورت دارد. از سوی دیگر خلا بررسی جامع با درنظرگیری تمامی فعالیت‌های حوزه مدیریت پسماند در تحقیقات از پیش انجام شده وجود دارد؛ لذا تنظیم این پایان‌نامه می‌تواند یاری‌دهنده سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران در حوزه مدیریت پسماند جامد شهری باشد.

جدول زمانی
1

1402/06/22ثبت اولیه

2

1402/06/22تایید دبیرخانه نان

3

1403/06/23زمان تخمینی مورد نیاز