• شناسه DOR : 20.1001.3.NJPHT00=.2023.09.08.1.1
 • حوزه موضوعی : علوم انسانی, کارآفرینی, گردشگری
 • کلمات کلیدی : کسب و کار، گردشگری، اصفهان
 • سطح MRL : طرح
 • خروجی مورد نظر:
 • وضعیت
   
  پارسا: پایان پارسا >
 • تاریخ دفاع: 1394/10/06>
 • نمره : 19.60 >
 • گروه/های هدف:
محل لازم برای ایده
مستندات ایده
 • پیشنهاد نامه

پتاسیل اجرای آزمایشی در دهکده گردشگری ماریکو با توجه به اینکه پتانسیل اجرای آزمایشی بازی های طراحی شده در مجموعه گردشگری دهکده ماریکو با بنیانگذاری آیریک فرا تامین کاران به شگل گردشگری کودک وجود دارد، بازی هایی با قابلیت اجرایی در اردو های دانش آموزی مد نظر می باشد. رویکرد آموزش کارآفرینی طرح آیریک منظور از آموزش کارآفرینی در این طرح، تمرکز بر زیرساخت های نرم کارآفرینی با ایجاد ویژگی ها و رفتارهای کارآفرینانه در دانش آموزان در کنار تمرکز بر مهارت تولید در اولویت بعدی است که این امر با یک رویکرد جامع بر توسعه اکوسیستم آموزش کارآفرینی کودک می باشد در واقع ارایه یک محصول بازی وار قابل استفاده در اردو مبتنی بر مفاهیم کارآفرینی استخراج شده از کتاب رسمی برنامه آموزش و پرورش به متولیان موجود در صنعت که در نقش اسپانسر و تامین کننده مالی ملزومات آموزشی جهت مشارکت آنان در زنجیره ارزش آموزش های کارآفرینی کودک در قالب مسیولیت اجتماعی سازمان ها و شرکت ها می باشد.

جدول زمانی
1

1402/06/17ثبت اولیه

2

1402/06/18تایید دبیرخانه نان

3

1403/06/18زمان تخمینی مورد نیاز