• مالک : انجمن علمی ساختمان های فولادی سبک
 • شناسه DOR : 20.1001.4.BWKG000=.2022.09.26.0.3
 • کلمات کلیدی : صنعتی سازی ساختمان، ساختمان های سبز، ساختمانها و شهرهای پایدار، قطعات فولادی سرد نورد شدهCFS، ساختمانهای پیش ساخته
 • نوع پاداش: سایر، حداقل 100000 ریال , نوع پاداش: سایر، حداقل 100000 ریال
 • امکانات موجود : حمایت از فعالین این فناوری با سفارش پروژه های
 • سطح MRL : MRL10
 • سطح TRL مورد انتظار : تولید انبوه
 • خروجی مورد نظر:
 • وضعیت
   
  پارسا: پس از تصویب پیشنهادیه
 • گروه/های هدف:
محل نیاز
آدرس های وب مربوط به نیاز

سازه CFS دارای اسکلت به مانند سازه های فولادی متداول دارای تیر و ستون و بادبند و ... میباشد با این تفاوت که در ساخت اسکلت آن به جای استفاده از پروفیل های گرم نورد شده کارخانه های فولاد و یا تیر ورق های دست ساز از پروفیل هایی با جنس ورق فولاد گالوانیزه یا سایر فولاد های سازه ای که توسط دستگاه های CNC در اشکال و اندازه های مورد نیاز نورد و بدون جوشکاری و عملیات مکانیکی کارگاهی تولید می گردند، استفاده میشود.

جدول زمانی
1

1401/07/04ثبت اولیه

2

1401/07/04تاریخ مورد انتظار برآورده سازی نیاز

3

1401/07/04تایید کارگزار

شخصیت حقوقی