• مالک : اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
  • شناسه DOR : 20.1001.4.Z170000=.2023.11.19.0.4
  • حوزه موضوعی : فنی و مهندسی, مهندسی صنایع, آینده پژوهی
  • کلمات کلیدی : نقشه راه - توسعه فناوری - اقتصاد دانش بنیان - صنعت نسل چهار
  • سطح TRL مورد انتظار : ایده
  • وضعیت
     
    پارسا: پس از تصویب پیشنهادیه
محل نیاز

در شرایط کنونی رشد تکنولوژی بسیار بالا است و فناوری‌ها از پایه‌های دانش بنیان بسیار قوی برخودار هستند. بنابر این ملت‌ها فرصت زیادی برای بهره‌برداری از مزیت‌های موجود در این تغییر نسل را ندارند. از طرفی هم محدودیتی در تبدیل شدن به یک رهبر تکنولوژی وجود ندارد. یک شرکت دانش بنیان کوچک در حوزه‌ی هوش مصنوعی می‌تواند یک دستیار هوشمند هوش مصنوعی تولید کند و به پیشران تکنولوژی در صنعت نسل چهارم تبدیل شود. در چنین شرایطی هر سیستم حکمرانی باید متناسب با زیست بوم فناوری و نوآوری خود، شرایط مناسب را جهت توسعه‌ی فناوری در صنعت فراهم آورد. البته از آن‌جا که پایه‌ی همه‌ی تغییرات صنعتی در نسل چهارم صنعت مبتنی بر دانش است، در واقع حلقه‌ی پایینی زنجیره ارزش شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان هستند. بنابر این به نظر می‌رسد با رشد و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به صورت توامان فناوری در صنایع رشد خواهد یافت.

جدول زمانی
1

1402/08/28ثبت اولیه

2

1402/08/28تایید نیاز توسط دبیرخانه نان

3

1402/12/01تاریخ پایان

شخصیت حقوقی