1401/08/23

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری‌های علمی بین‌المللی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، جلسه ای با حضور مسئولین وزارت نفت و ریاست مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) در محل ISC و در تاریخ یکشنبه 23 آبان 1401 برگزار شد.