nan icon
nan icon
تصویر پس زمینه
چالش های هفته
1403/04/1715 نیاز

1403/03/2213 نیاز

1403/03/1317 نیاز

1403/02/1816 نیاز

1403/02/1013 نیاز

1403/01/2616 نیاز

1403/01/1924 نیاز

1402/12/2225 نیاز

1402/12/1625 نیاز

1402/11/287 نیاز

1402/11/2115 نیاز

1402/11/148 نیاز

1402/11/0730 نیاز
راه های ارتباطی
09020059788
07136468114 / 07136898396
شیراز، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان جام جم، موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) - کد پستی: 94171-71946
عضویت در خبرنامهبا عضویت در خبرنامه هر هفته برای شما چالش هفته ارسال می شود و شما می توانید از تازه ترین چالش های نظام ایده ها و نیازها مطلع شوید.
09020059788
07136468114 / 07136898396
شیراز، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان جام جم، موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) - کد پستی: 94171-71946
با عضویت در خبرنامه هر هفته برای شما چالش هفته ارسال می شود و شما می توانید از تازه ترین چالش های نظام ایده ها و نیازها مطلع شوید.